забележим

забележим
прил. - видим, явен, уловим, очебиещ, очебиен, очевиден, ясен
прил. - реален, осезаем, веществен, материален
прил. - осезателен
прил. - отличим, различим, разпознаваем
прил. - сетивен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • едва забележим — словосъч. неусетен, неуловим, незначителен …   Български синонимен речник

  • видим — прил. очевиден, ясен, очертан, явен, очебиен, забележим, наглед, на вид, фрапантен, флагрантен прил. реален, осезаем, материален, веществен прил. доловим, осезателен прил. сетивен …   Български синонимен речник

  • незначителен — прил. нищожен, маловажен, неважен, нищо и никакъв, второстепенен, несъществен, посредствен, малоценен прил. малък, дребен, недоловим, неосезаем прил. обикновен, всекидневен, банален, дребнав, мизерен прил. евтин прил. глупав прил …   Български синонимен речник

  • неуловим — прил. недосегаем прил. неосезаем, невидим, незабележим, незначителен, маловажен, нищожен, дребен, малък прил. неясен, мъгляв, неизразим, недоловим, смътен прил. неразличим, трудно доловим прил. нематериален, нереален, отвлечен прил …   Български синонимен речник

  • неусетен — прил. незабелязан, недоловим прил. внезапен, светкавичен, бърз, мигновен прил. неуловим, едва забележим, незначителен …   Български синонимен речник

  • осезаем — прил. уловим, доловим, видим, осезателен прил. веществен, реален, материален прил. ясен прил. забележим, явен, очевиден прил. обективен, предметен, конкретен, действителен прил. рязък, язвителен, критичен, решителен, ясно …   Български синонимен речник

  • осезателен — прил. чувствителен, реален, веществен прил. уловим, доловим, видим прил. голям, значителен прил. осезаем, ясен прил. забележим, явен, очевиден …   Български синонимен речник

  • отличим — гл. различим, забележим, разпознаваем …   Български синонимен речник

  • очебиен — прил. очевиден, очебиещ, нагледен, ярък, блестящ, видим, забележим, явен, ясен, фрапантен прил. несъмнен, безспорен, безсъмнен, сигурен, осезаем прил. груб, крещящ, скандален, възмутителен, флагрантен прил. отличителен, изтъкнат, бележит, виден… …   Български синонимен речник

  • очевиден — прил. очебиен, очебиещ, нагледен, ярък, блестящ, видим, забележим, явен, ясен, фрапантен прил. несъмнен, безспорен, безсъмнен, сигурен, осезаем прил. груб, крещящ, скандален, възмутителен, флагрантен прил. осезателен прил. определен, недвусмислен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”